Breuddwyd Roc a Rôl (Arwyddwyd gan y band)

£89.95 incl tax

Mae'r print giclee yma o 'Breuddwyd Roc a Rôl' WEDI EI ARWYDDO gan aelodau'r band. Roeddwn yn ffodus i gael 8 o'r 48 print gwreiddiol wedi eu harwyddo gan aelodau Edward H. Dafis yn ystod gig Noson Galan 2013 yn Nant Gwrtheyrn (trwy law Cleif Harpwood). Mae'r enwau'n cynnwys Cleif Harpwood, Charli Britton, John Griffiths, Hefin Elis a Dewi Pws Morris. Mae wedi ei argraffu ar bapur proffesiynol, archifol Hahnemühle. Mae'r cyfanwaith (gan gynnwys border gwyn y papur) yn mesur tua 18.5" x 16". Daw tystysgrif wedi ei rifo, dyddio ac arwyddo gyda'r darn.

Bydd £20 o bob print sydd wedi ei arwyddo gan aelodau'r band yn mynd i elusen Gofal Cancr Macmillan.

 

Rhan o'r un rhediad 'Limited Edition' o 48 print yn unig (h.y. mae 8 wedi eu harwyddo gan y band a 40 heb eu harwyddo). Gweler y print sy'n costio £59.95 os dymunwch brynu un o'r 40 sydd heb eu harwyddo.

Noder: Pris am y print yn unig y hwn. Nid yw'n cynnwys mownt/ffram.

PWYSIG: Hawlfraint Geiriau/Cerddoriaeth 'Breuddwyd Roc a Rôl' ©CyhoeddiadauSain

 

Os hoffech brynu un o'r rhain wedi ei fowntio a fframio hefyd, ebostiwch rhyspadarn@hotmail.com i wneud trefniadau cyn talu. Gallaf roi amcan bris ac amser disgwyl i chi. Tua 3 wythnos yw'r amser aros fel arfer, ond gall fod yn gynt os yw'r print gen i mewn stoc. O ystyried y gwydr, nid wyf yn barod i bostio prints wedi ei fframio, felly bydd angen i chi wneud trefniadau i gasglu'r darn o ardal Pontarddulais, Abertawe

Qty.:
  • Share it