Carden Gyfarch Unigol - Ar Lan y Mor

£3.75 incl tax

Cerdyn cyfarch o ansawdd yn dwyn un o gynlluniau mwyaf poblogaidd Rhys Padarn, sef Ar Lan y Mor. Mae wedi ei argraffu'n broffesiynol ar garden gweadog gan gwmni yma yng Nghymru. Mae o faint mawr A5 ac yn dod gydag amlen du pwrpasol a label gwyn ar gyfer ysgrifennu cyfeiriadau. Gellir hyd yn oed fframio'r cerdyn heb ei ddanfon, neu awgrymu hyn i'r sawl sydd am ei dderbyn.

Qty.:
  • Share it