Cardiau Cyfarch Orielodl - Pecyn o 10

£30.00 incl tax

Set o 10 cerdyn cyfarch o ansawdd yn dwyn 4 o gynlluniau mwyaf poblogaidd Rhys Padarn. Mae pob cynllun wedi ei argraffu'n broffesiynol ar garden gweadog gan gwmni yma yng Nghymru. Maen nhw i gyd o faint mawr A5 ac yn dod gydag amlenni du pwrpasol a labelau gwyn ar gyfer ysgrifennu cyfeiriadau. Mae'r set yn cynnwys y cynlluniau canlynol: Tra Bo Dau (x3), Ar Lan y Mor (x3), Adra (x2) a Mynd Drot Drot (x2). Gellir defnyddio rhain ar gyfer gwahanol achlysuron, yn cynnwys priodas, dyweddiad, penblwydd, genedigaeth, symud ty, Santes Dwynwen/Sant Ffolant. Gellir hyd yn oed fframio'r cardiau heb eu danfon, neu awgrymu hyn i'r sawl sydd am eu derbyn.

Mae P&P yn rhad ac am ddim ar gyfer y cynnyrch hwn yn unig.

Noder: Os hoffech gael 10 cerdyn o'r un math neu gymysgedd/gyfuniad gwahanol i'r opsiwn uchod, cysylltwch trwy ebost cyn archebu. Edrychwch eto ar y Siop ar-lein er mwyn prynu cardiau yn unigol neu er mwyn canfod yr opsiwn o brynu pecyn o 4 cerdyn. Gall busnesau a siopau gysylltu am brisiau prynu stoc ar gyfer gwerthu ymlaen.

Qty.:
  • Share it