Y Cwm (Print Bach)

£70.00 incl tax

BLAEN-ARCHEBWCH: Caiff y prints yma eu postio allan o Awst 18fed ymlaen - caiff ebost ei ddanfon atoch i gadarnhau eich archeb ac i nodi pan fo'r print ar ei ffordd.

Dyma un o ganeuon enwocaf yr iaith Gymraeg erbyn hyn mae'n siwr - yn bologaidd gyda phobl o bob oedran. Yma, mae holl lyrics 'Y Cwm' gan Huw Chiswell. Mae'r llun wedi ei argraffu ar bapur proffesiynol, archifol Hahnemühle. Daw'r print mewn dau faint gwahanol. Mae'r cyfanwaith (gan gynnwys border gwyn y papur) o'r PRINT BACH hwn yn mesur tua 53cm x 31cm. Mae'n ran o rediad agored. Daw tystysgrif wedi ei ddyddio ac arwyddo gyda'r darn.

 

Noder: Pris am y print yn unig y hwn. Nid yw'n cynnwys mownt/ffram. Os hoffech eich print wedi mowntio a fframio'n broffesiynol, cofiwch gysylltu cyn archebu. Bydd angen trefnu casglu prints wedi eu fframio o ardal Pontarddulais, Abertawe, yn hytrach na phostio. Bydd cost ychwanegol am fframio a'r tebygrwydd yw y bydd angen aros rhai wythnosau yn hirach amdano hefyd.

Qty.:
  • Share it