Cofiwch Dryweryn

£52.50 incl tax

Mae'r print giclee yma yn seiliedig ar gofeb eiconig Cofiwch Dryweryn ger Llanrhystud. Mae'r geiriau yn cyfeirio at rai o'r adeiladau a ffermydd gafodd eu boddi ym mhentref Capel Celyn a'r ardal gyfagos. Maen nhw hefyd yn cynnwys geirfa a rhifau/dyddiadau penodol sy'n gysylltiedig gyda'r digwyddiad. Mae'r llun wedi ei argraffu ar bapur proffesiynol, archifol. Mae'r cyfanwaith (gan gynnwys border gwyn y papur) yn mesur tua 13" x 10" (brasamcan yn unig) - mae'r llun ei hun tua maint papur A4. Daw tystysgrif wedi ei rifo, dyddio ac arwyddo gyda'r darn.

'Limited Edition' o 1965 print.

Noder: Pris am y print yn unig y hwn. Nid yw'n cynnwys mownt/ffram.

Os hoffech archebu'r print wedi ei fowntio a'i fframio'n broffesiynol, cysylltwch trwy ebost cyn prynu er mwyn cael pris a mwy o wybodaeth. Bydd angen trefnu ei gasglu yn hytrach na'i bostio yn yr achos yma. Mae fframio fel arfer yn cymryd o leiaf pythefnos (os nad yw mewn stoc yn barod).

Qty.:
  • Share it