Bocs Bach o Bopeth

£30.00 incl tax

Methu penderfynu beth i'w archebu ac eisiau arbed ychydig o arian? Mae opsiwn y Bocs Bach o Bethau yn cynnig y cyfle i chi archebu un cwpan 'Dwi'n Hoffi Coffi', un agorwr poteli 'Amser Cwrw', un lliain sychu llestri 'Dros Ben Llestri' ac un set o 6 bathodyn lliwgar 38mm. Am ddisgrifiad manylach o bob eitem, gweler disgrifiad unigol pob eitem yn y Siop. Cewch ddewis cyfuniad o liwiau eich cwpan o'r dewis arferol. Ebostiwch rhyspadarn@hotmail.com gyda'ch dewis lliwiau neu danfonwch neges breifat i dudalen Facebook Orielodl yn syth ar ôl archebu yma.

Mae P&P am ddim ar gyfer yr eitem hwn.

Qty.:
  • Share it